Izabrani pobednici Izazova otvorenih podataka

Nakon završenog Izazova otvorenih podataka, tri srećna tima dobiće priliku da realizuju svoje ideje! Pobednička rešenja će biti nagrađena u ukupnom fondu od 24,150 dolara a imaće mesec dana da realizuju svoje ideje.

U okviru Izazova „Do pametnijih gradova uz pomoć otvorenih podataka“ pobedilo je udruženje Sigurne staze, dok je Izazov „Otvoreni podaci za unapređenje dijabetološke zdravstvene zaštite“ iznedrio dva pobednika – Data Universe i Logikka Artificial Intelligence Solutions.

Udruženje Sigurne staze dizajniraće pametno rešenje u oblasti urbane mobilnosti tako što će ukrstiti otvorene podatke o javnom prevozu u Kragujevcu i dostupne podatke o kvalitetu vazduha sa mernih stanica u tom gradu. Na taj način, biće omogućen uvid u emisiju štetnih gasova na trasama javnog gradskog prevoza. Projekat podrazumeva izradu interaktivne platforme, besplatne i dostupne svim građanima i građankama, koja će doprineti širenju svesti o javnom gradskom prevozu kao malom izvoru zagađenja vazduha koji je, s druge strane, vrlo značajan za održivu urbanu mobilnost. Na osnovu rezultata analize otvorenih podataka moći će da se donose pametne odluke u oblasti razvoja održivih gradova koji su pristupačni, sa dobrim sistemom javnog prevoza, biciklističkom i pešačkom infrastrukturom i sa velikim brojem zelenih površina.

Data Universe će u okviru projekta DADOS (Diabetes Atlas based on Open Data in Serbia) kreirati sajt sa interaktivnim prikazom otvorenih podataka o dijabetesu u Srbiji koji može biti od velike koristi kako lokalnim samoupravama i filijalama RFZO, tako i osobama koje boluju od dijabetesa i organizacijama civilnog društva koje im pružaju podršku. DADOS će omogućiti pametno planiranje nabavke lekova i medicinskih pomagala, ukazaće na stopu obolelih od dijabetesa na nivou opština, a ukrštanjem sa drugim podacima biće moguće otkriti i uticaj dijabetesa na opterećenost zdravstvenog sistema. Takođe, biće mapirano koji to podaci nedostaju za još efikasniju analizu, a zatim i unapređenje zdravstvene zaštite osoba obolelih od dijabetesa.

Rešenje koje je predložila Logikka Artificial Intelligence Solutions fokusirano je na efikasniju prevenciju, ranu detekciju i kontrolu dijabetesa. Projekat podrazumeva razvoj integrisane veb aplikacije koja će dati sveobuhvatan pregled potrošnje lekova i medicinskih pomagala na osnovu podataka o realizovanim receptima, kao i demografsku i geografsku analizu. Realizacijom ovog rešenja biće dizajniran dodatni alat koji će stručnjaci moći da koriste za unapređenje dijabetološke zdravstvene zaštite, izradu preventivnih strategija i programa, kao i za formulaciju efikasnije zdravstvene politike.

Čestitamo pobednicima i ujedno se zahvaljujemo svim timovima i pojedincima koji su konkurisali!

Scroll to top