Odgovori na Izazov otvorenih podataka i obezbedi budžet za razvoj svoje ideje

Otvorili smo Javni poziv u vidu Izazova za kreiranje inovativnih rešenja na osnovu podataka dostupnih na Portalu otvorenih podataka, jer želimo da podstaknemo upotrebu otvorenih podataka za razvoj inovativih usluga i servisa koji će odgovoriti na potrebe građana i građanki Srbije.  

U okviru Javnog poziva raspisali smo dva Izazova, a najmanje dve ideje, po jedna u okviru svakog Izazova, biće nagrađene sa po najviše 10 hiljada dolara.

  • Izazov „Do pametnijih gradova uz pomoć otvorenih podataka“ otvoren je za pametna rešenja, dizajnirana uz pomoć tehnologije i otvorenih podataka, kako bi se olakšao život stanovnika u urbanim sredinama. Predloženo rešenje treba da se odnosi na neku od sledećih oblasti: finansije, životna sredina, transport i mobilnost (parking, javni prevoz, biciklističke staze), urbanizam, komunalne usluge, i energetika.
  • Izazov „Otvoreni podaci za unapređenje dijabetološke zdravstvene zaštite“ ima za cilj da poboljša položaj obolelih od dijabetesa, kojih je u Srbiji veoma mnogo – približno 12% odraslog stanovništva. Potrebno je kreirati rešenja koja podrazumevaju efikasno trošenje sredstava za dijabetološku zdravstvenu zaštitu, planiranje mera prevencije, podizanje svesti o ovoj bolesti i slično.

Ko može da učestvuje?

Na Javni poziv mogu da se odazovu fizička lica ili grupe fizičkih lica, organizacije civilnog društva, fondacije, startapi, mala i srednja preduzeća, naučno-istraživačke ustanove, kao i konzorcijumi sačinjeni od navedenih aktera.

Koji podaci mogu da se koriste?

Podaci o dijabetesu i podaci lokalnih samouprava dostupni su na Portalu otvorenih podataka. Na platformi „Otvoreni budžeti“ se mogu pronaći planirani prihodi i rashodi lokalnih samouprava, a napravili smo i interaktivnu tablu (eng. BI dashboard) kako bismo zainteresovanima olakšali potragu za drugim potrebnim setovima podataka lokalnih samouprava. Za razvoj ideje je neophodno koristiti najmanje jedan set podataka sa Portala otvorenih podataka, a mogu se koristiti i drugi podaci, iz različitih izvora. Posebno se ohrabruje kombinovanje postojećih otvorenih podataka sa podacima prikupljenim od korisnika (eng. crowdsourcing data collection), kao i kreiranje ili otvаranje novih skupova podataka.

Kako se prijavljuje?

Prijava se vrši slanjem popunjenog formulara na adresu: datachallenge.rs@undp.org,

Više detalja o Izazovima i procesu prijave i selekcije može se pronaći ovde.

Rok za prijavu je 17. februar do ponoći, a rok za razvoj rešenja biće 30 dana od dana potpisivanja ugovora. Želimo sreću svim timovima i pojedincima u nadmetanju kreativnih ideja!

Scroll to top