RESURSI

RESURSI

Vodič kroz otvorene podatke

“Vodič kroz otvorene podatke” je nastao sa idejom da bude izvor informacija za sve one koji se bave otvaranjem i/ili korišćenjem otvorenih podataka u Srbiji. Vodič daje pregled osnovnih pojmova u vezi sa otvaranjem podataka, od definicije otvorenih podataka preko njihove upotrebe, Portala otvorenih podataka kao centralnog mesta gde se objavljuju podaci koje državna uprava otvori, do zakonodavnog okvira koji uvodi pravo na otvorene podatke ali i obavezu državne uprave da ih čini dostupnim. Najzad, Vodič nudi pregled aktera, resursa i alata dostupnih u ekosistemu otvorenih podataka u Srbiji.

Ocena spremnosti za otvaranje podataka

Svrha ove ocene je da pruži podršku Vladi Republike Srbije da utvrdi koje bi akcije trebalo da razmotri u cilju uspostavljanja inicijative za otvorene podatke. To podrazumeva mnogo više od samog pokretanja portala za otvorene podatke na kome bi se na jednom mestu objavljivali podaci ili iznosila odgovarajuća politika. Inicijativa za otvaranje podataka podrazumeva rešavanje pitanja pružanja i daljeg korišćenja otvorenih podataka, kao i druge aspekte, npr. razvoj veština, finansiranje državne agende za otvaranje podataka i ciljano finansiranje inovacija povezanih sa inicijativom za otvaranje podataka.

Potencijalni uticaj otvaranja podataka u Srbiji - prethodna procena kroz kontekst dosadašnjih rezultata drugih zemalja

U diskusiji o daljem otvaranju podataka javne uprave, često se pojavljuju pitanja o mogućem društveno-ekonomskom uticaju koji se može očekivati. Ova pitanja se obično pojavljuju kada se donose odluke o količini napora uloženih u otvaranje podataka i odgovarajućih očekivanih troškova. U protekloj deceniji su stoga kreirane različite studije o uticaju otvorenih podataka, u različitim zemljama, u različitim sektorima. Ovaj izveštaj je pregled literature čiji je cilj da obezbedi lokalnu kontekstualizaciju navedenih studija odgovaranjem na pitanja o uticaju koji su otvoreni podaci već ostvarili i kako se to može mapirati na srpski kontekst, kao i kako se takav uticaj može meriti u budućnosti.

Otvoreni ljudi – otvoreni podaci

Publikacija „Otvoreni ljudi – otvoreni podaci“ predstavlja doprinos stvaranju preduslova za otvaranje podataka na lokalnom nivou u Srbiji, a nastala je kao deo projekta „Podatke otvori, na mapi se stvori”, koji je sprovela organizacija PALGO smart. Aktivno promovišući koncept otvorenih podataka i radeći na uvođenju mehanizama procesa otvaranja podataka u odabranim jedinicama lokalne samouprave, autori publikacije su imali ambiciju da ovde prikazane uspešne priče i pozitivna iskustva na neposredan način prenesu na druge gradove i opštine u Srbiji, šaljući tako ohrabrujuću poruku da su ključni činioci ovog procesa upravo pojedinci koji su prepoznali snažne implikacije koje nove tehnologije i alati imaju na procese unapređenja pružanja usluga na lokalu.

Šta su otvoreni podaci?

Otvoreni podaci su javno dobro. Zahvaljujući razvoju novih tehnologija, postali su širom sveta ključni resurs koji unapređuje društvo i život pojedinaca.

Saznajte na koji način i koji su dosadašnji rezultati ovog važnog procesa u Srbiji.

Kako se mogu koristiti otvoreni podaci?

Dom otvorenih podataka u Srbiji je Portal otvorenih podataka na adresi data.gov.rs. Ove podatke možete iskoristiti za potrebe vašeg biznisa, medijsko izveštavanje, inicijative NVO, akademsko istraživanje ili ukoliko ste jednostavno radoznali. Saznajte kako!

Kako je upotreba otvorenih podataka pravno regulisana?

Otvaranje podataka i njihova ponovna upotreba regulisani su zakonom koji bliže određuje ovu oblast i čini ih time korisnim za istraživanja, inovacije i ekonomski razvoj. Saznajte na koji način zakon tretira otvorene podatke i njihovu dalju upotrebu, kao i koja su naša prava u tom procesu.

Priče o otvorenim podacima stižu u tvoj inboks

Loading…
Scroll to top