Zajednica lat

NAŠ TIM

Mihailo Jovanovic BW

Mihailo Jovanović

Direktor, Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu

Vlada Republike Srbije

Dragana Becic BW

Dragana Bećić

Pomoćnik direktora, Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu

Vlada Republike Srbije

Andreja Gluscevic BW

Andreja Gluščević

Koorinator za otvorene podatke i standardizaciju, Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu

Andreja je neko ko podatke hoda i diše. Inicijativi otvaranja podataka priključila se gotovo na samom početku. Kroz projekte na kojima je radila najviše je bila u kontaktu sa lokalnim samoupravama, pa je i fokus njenog rada bio na otvaranju tih podataka. Učestvovala je u izradi studije o spremnosti lokalnih samouprava da otvaraju podatke. Koautor je dve publikacije o otvorenim podacima, zaslužna je za standardizaciju lokalnih budžeta i pripremu transportnih podataka u GTFS standardu u pet gradova Srbije. Jedna od njenih jačih strana je rad na vizuelizaciji podataka korišćenjem alata za BI. Njen moto je :“Otvoreni podaci zahtevaju otvorene ljude“.

Zoran Djordjevic BW

Zoran Đorđević

Administrator Portala otvorenih podataka, Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu

Učestvuje u razvoju i održavanju Portala otvorenih podataka od 2017. godine.
Bio je uključen u sve faze usavršavanja i redizajniranja portala uz aktivan rad na njegovoj promociji tokom 2018. i 2019. godine.
Migracije portala sa jedne infrastrukture na drugu, nisu prošle bez njegovog angažovanja i koordinacije između Kancelarije za IT i elektronsku upravu i Telekoma Srbija.
Iza njega su brojna predavanja na temu otvorenih podataka, kao i gostovanja na javnim tribinama i skupovima na temu otvorenih podataka.
Rad na Portalu otvorenih podataka je i danas jedna od njegovih centralnih aktivnosti u Kancelariji.

Sanja Arizonovic-1

Sanja Arizanović

Sanja Arizanović je projektna koordinatorka u UNDP, gde koordinira inicijativu otvorenih podataka. Završila je Fakultet političkih nauka u Beogradu. Od 2013. godine je aktivna u oblasti reforme javne uprave, kroz rad u civilnom sektoru, a od 2017. godine radi na uključivanju Srbije u globalnu mrežu država koje otvaraju podatke. Držala je brojne treninge na temu transparentnosti javne uprave i otvaranja podataka, za različite ciljne grupe. Autorka je nekoliko predloga praktičnih politika, i učestvuje u radu Radne grupe Partnerstva za otvorenu upravu.

Slobodan Markovic BW

Slobodan Marković

Slobodan Marković radi kao digitalni savetnik u Programu Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji. Već 20 godina aktivno učestvuje u zastupanju i formulisanju IKT politika u Srbiji. Pre angažmana u UNDP, radio je u Registru nacionalnog internet domena Srbije (RNIDS) kao savetnik za IKT politiku i odnose sa internet zajednicom. Između 2014. i 2017. bio je član Multistakeholder Advisory Group (MAG), koja savetuje Generalnog sekretara UN o održavanju svetskog Foruma o upravljanju internetom (IGF). U periodu od 2008. do 2012. bio je specijalni savetnik ministarke u Ministarstvu telekomunikacija i informacionog društva, gde je učestvovao u donošenju niza propisa iz oblasti telekomunikacija, e-uprave i e-poslovanja. Godine 2010. uručena mu je nagrada „e-Trgovina AWARD“ za decenijski doprinos razvoju e-poslovanja u Srbiji.

NAŠI EKSPERTI

Branko Kovac BW

Branko Kovač

Branko Kovač je Data Scientist sa višegodišnjim iskustvom u primeni Data Science-a u različitim industrijama, trenutno zaposlen u kompaniji Magna International. Branko je jedan od pokretača srpske Data Science zajednice okupljene oko udruženja Data Science Srbija. Od 2017. godine je član Radne grupe za otvorene podatke. Tokom 2018. godine njegova konsultantska kompanija Logikka je sa projektom vizualizacije podataka od značaja za skrining raka dojke bio jedan od pobednika Izazova otvorenih podataka u organizaciji UNDP, a radionice iz oblasti upotrebe otvorenih podataka u biznisu je držao u više navrata u Srbiji i regionu.

Tatjana Kecojevic BW

Tatjana Kecojević

Tatjana je Data Scientist sa doktoratom iz Statistike na Univerzitetu u Mačesteru. Veliki period svog života je provela u akademskom sektoru u Ujedinjenom Kraljevstvu, kao viši predavač, i autorka je brojnih članaka na temu analitike podataka. Tatjana je osnovala R-Ladies u Mančesteru, Beogradu i Novom Sadu, članica je R Forwards tima, i ambasadorka je inicijative “Žene u Data Science-u” (Woman in Data Science – WIDS), koja ima za cilj da osnaži žene za ulazak u data science. Trenutno vodi SisterAnalyst.org, organizaciju koja ima za cilj da osnaži i edukuje žene iz različitih sfera za data science, kroz razvoj pismenosti za podatke (data literacy). Uz njen angažman u podržavanju žena u STEM oblastima, posvećena je kreiranju inkluzivne kulture kroz učešće u aktivnostima zajednice i podršku svim grupama koje su nedovoljne prisutne u javnom diskursu. Tatjanin vebsajt je: https://tatjanakeco.rbind.io

Tijana Blagojev BW

Tijana Blagojev

Tijana Blagojev je završila master program “Politika, big data i kvantitativne metode” na Univerzitetu Vorik. Aktivna je u oblasti medijskih politika i u inicijativi za otvorene podatke pomažući medijskim organizacijama i ekspertima oko prikupljanja, čišćenja podataka, analize i vizualizacija u R programskom jeziku. Ona je jedna od koorganizatorki R-ladies Belgrade i promoviše data pismenost kroz radionice za programiranje u R-u naročito među novinarima i studentima društvenih nauka. Više informacija u vezi sa konkretnim projektima možete naći i na njenoj github stranici.

Igor Spasic BW

Igor Spasić

Igor se više od dve decenije profesionalno bavi razvojem i arhitekturom softverskih sistema. Imao je prilike da radi u različitim poslovnim okruženjima i industrijama, koristeći raznolika tehnološka rešenja. Zagovornik je otvorenog koda (open-source) i otvorenih podataka (open-data). Radio je na pripremi, otvaranju i korišćenju podataka kroz raznovrsne API-je. Bavi se i edukacijom, predavanjima i radionicama. U slobodno vreme razmišlja o dometima tehnologija, o čemu piše na blogu.

Voja Jovic BW

Vojislav Jović

Rođen 1981. u Beogradu. Diplomirani prostorni planer Geografskog fakulteta u Beogradu. Na fakultetu je čuo za GIS i brzo shvatio da to za njega može biti optimalna struka koja spaja formalno obrazovanje i dobro poznavanje informacionih tehnologija stečeno kroz hobi kojim se bavi od detinjstva. Geografskim informacionim sistemima se bavi dvadeset godina, najviše kao učesnik na brojnim projektima uglavnom za jedinice lokalne saouprave, kao izvođač na strani privatne firme, i kao konsultant i revizor na strani UNOPS-a.  Pored toga učestvovao je na mnogim projektima kao GIS stučnjak za klijente kao što su MISP, IUCN, Eptisa, brojne organizacije civilnog sektora, i ostali.

Srdjan Verbic BW

Srđan Verbić

Srđan Verbić je ko-osnivač i direktor Opservatorije društvenih inovacija. Profesionalno se bavi konsultantskim uslugama i analizom podataka, posebno u domenu obrazovanja, nauke i inovacija. Predaje primenjenu nauku o podacima na fakultetu FEFA u Beogradu. Inicijator je masovnog otvaranja podataka u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 2015. godine. Učestvovao je u više projekata obrade, otvaranja i vizuelizacije javno dostupnih podataka u saradnji sa mnogim domaćim i međunarodnim organizacijama, posebno UNDP i UNICEF. Srđan Verbić je diplomirao fiziku i doktorirao veštačku inteligenciju na Univerzitetu u Beogradu.

Jelena Adamovic BW

Jelena Adamović

Jelena Adamović je advokat. Tokom karijere je bila je angažovana u nekoliko beogradskih advokatskih kancelarija koje se bave različitim oblastima privrednog prava, a trenutno se advokaturom bavi samostalno. Takođe je angažovana od strane Share Fondacije kao pravni konsultant i istraživač na projektima vezanim za digitalna prava. Vremenom se njena praksa fokusirala na zakone o zaštiti podataka o ličnosti, kao i druga pitanja koja se tiču regulative i ekonomije podataka. Bila je član Radne grupe za otvorene podatke koju je osnovala Kancelarija za IT i e-upravu, sa zadatkom izrade predloga za implementaciju EU propisa o otvorenim podacima u Srbiji.

Isidora Gataric BW

Isidora Gatarić

Isidora Gatarić je dugogodišnji istraživač i analitičar podataka, pogotovo onih koji se koriste u biznis svrhe. Svoja prva profesionalna iskustva je sticala kao istraživač u Laboratoriji za eksperimentalnu psihologiju na Univerzitetu u Novom Sadu i kao predavač u Istraživačkoj stanici Petnica. Nakon toga, svoju karijeru u Data Science industriji započela je 2017. godine, prvo u Banca Intesa Beograd, nakon toga u kompaniji Infostud grupa, da bi danas radila kao analitičar podataka na projektima od strateške važnosti u kompaniji JAGGAER. Osim toga, trenutno pohađa i doktorske akademske studije na Univerzitetu u Beogradu, a drži i treninge/radionice u oblasti analize podataka.

Milan Tesic BW

Milan Tešić

Milan Tešić je ekspert u oblasti bezbednosti saobraćaja sa više od deset godina iskustva. Zaposlen je kao pomoćnik direktora za međunarodnu saradnju u Agenciji za bezbednost saobraćaja Republike Srbije. Član je Radne grupe Evropskog oblaka za otvorenu nauku- u okviru projekta Horizont 2020, kao i profesionalnih tela na nivou Evropske unije, i to: Evropski savet za bezbednost saobraćaja (Belgija) i Evropska platforma za saobraćajne nauke (Nemačka). Naučni model koji je proistekao iz njegove doktorske disertacije koju je odbranio na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu, zauzeo je drugo mesto na evropskom takmičenju projektnih ideja mladih istraživača, održanog u Finskoj. Model se zasniva na otvorenim podacima pomoću kojih se ocenjuje ponašanje vozača u saobraćaju. Dobar je poznavalac stanja otvorenih podataka u bezbednosti saobraćaja u zemljama EU i Zapadnog Balkana.

Katarina Kosmina BW

Katarina Kosmina

Katarina Kosmina se, nakon 7 godina školovanja u inostranstvu (Nortvestern univerzitet, Sijans Po Pariz i Centralnoevropski univerzitet), u Srbiju vratila 2015. godine da bi radila istraživanje vezano za principe ponude i tražnje otvorenih podataka. Od tada se intenzivno bavila otvorenim podacima i zajednicom koja je okupljena oko ove teme, kao programska koordinatorka u Startitu, projektna koordinatorka u UNDP i jedna od organizatorki R-Ladies Belgrade. Jedna je od autorki Vodiča kroz otvorene podatke i kreirala je mnogobrojne edukativne programe na teme analize i vizualizacije podataka.

Scroll to top