РЕСУРСИ

РЕСУРСИ

Водич кроз отворене податке

“Водич кроз отворене податке” је настао са идејом да буде извор информација за све оне који се баве отварањем и/или коришћењем отворених података у Србији. Водич даје преглед основних појмова у вези са отварањем података, од дефиниције отворених података преко њихове употребе, Портала отворених података као централног места где се објављују подаци које државна управа отвори, до законодавног оквира који уводи право на отворене податке али и обавезу државне управе да их чини доступним. Најзад, Водич нуди преглед актера, ресурса и алата доступних у екосистему отворених података у Србији.

Оцена спремности за отварање података

Сврха ове оцене је да пружи подршку Влади Републике Србије да утврди које би акције требало да размотри у циљу успостављања иницијативе за отворене податке. То подразумева много више од самог покретања портала за отворене податке на коме би се на једном месту објављивали подаци или износила одговарајућа политика. Иницијатива за отварање података подразумева решавање питања пружања и даљег коришћења отворених података, као и друге аспекте, нпр. развој вештина, финансирање државне агенде за отварање података и циљано финансирање иновација повезаних са иницијативом за отварање података.

Потенцијални утицај отварања података у Србији - претходна процена кроз контекст досадашњих резултата других земаља

У дискусији о даљем отварању података јавне управе, често се појављују питања о могућем друштвено-економском утицају који се може очекивати. Ова питања се обично појављују када се доносе одлуке о количини напора уложених у отварање података и одговарајућих очекиваних трошкова. У протеклој деценији су стога креиране различите студије о утицају отворених података, у различитим земљама, у различитим секторима. Овај извештај је преглед литературе чији је циљ да обезбеди локалну контекстуализацију наведених студија одговарањем на питања о утицају који су отворени подаци већ остварили и како се то може мапирати на српски контекст, као и како се такав утицај може мерити у будућности.

Отворени људи – отворени подаци

Публикација „Отворени људи – отворени подаци“ представља допринос стварању предуслова за отварање података на локалном нивоу у Србији, а настала је као део пројекта „Податке отвори, на мапи се створи”, који је спровела организација ПАЛГО смарт. Активно промовишући концепт отворених података и радећи на увођењу механизама процеса отварања података у одабраним јединицама локалне самоуправе, аутори публикације су имали амбицију да овде приказане успешне приче и позитивна искуства на непосредан начин пренесу на друге градове и општине у Србији, шаљући тако охрабрујућу поруку да су кључни чиниоци овог процеса управо појединци који су препознали снажне импликације које нове технологије и алати имају на процесе унапређења пружања услуга на локалу.

Шта су отворени подаци?

Отворени подаци су јавно добро. Захваљујући развоју нових технологија, постали су широм света кључни ресурс који унапређује друштво и живот појединаца.

Сазнајте на који начин и који су досадашњи резултати овог важног процеса у Србији.

Како се могу користити отворени подаци?

Дом отворених података у Србији је Портал отворених података на адреси дата.гов.рс. Ове податке можете искористити за потребе вашег бизниса, медијско извештавање, иницијативе НВО, академско истраживање или уколико сте једноставно радознали. Сазнајте како!

Како је употреба отворених података правно регулисана?

Отварање података и њихова поновна употреба регулисани су законом који ближе одређује ову област и чини их тиме корисним за истраживања, иновације и економски развој. Сазнајте на који начин закон третира отворене податке и њихову даљу употребу, као и која су наша права у том процесу.

Приче о отвореним подацима стижу у твој инбокс

Loading…
Иди на врх