Meetup-i i izazovi otvorenih podataka – šta sve spremamo od nove godine

U okviru Open Data Hub-a će tokom januara, februara i marta 2022. godine biti organizovana serija meetup-a na temu otvorenih podataka u različitim oblastima koje su prepoznate kao značajne za otvaranje podataka (javne finansije, obrazovanje, životna sredina, poslovna klima, zdravstvo itd.). Na meetup-ima* ćemo se družiti i u neformalnoj atmosferi diskutovati o značajnim aspektima otvaranja […]

Scroll to top