Нови Пазар „отворио“ буџет за наредну годину

Нови Пазар је јуче постао први град који је у машински читљивом формату објавио буџет за 2022. годину! Уз буџет, Нови Пазар је отворио бројне податке, пре свега из локалног геоинформационог система, а можете их погледати на Порталу отворених података.

Иако су подаци на централном нивоу често препознати као важнији ресурс, локални отворени подаци имају велики значај, поговото у развоју концепта паметних градова и креирању бољих услуга за грађане. На пример, уз помоћ GTFS података (General Transit Feed Specification), омогућена је Google Transit услуга у 5 градова Србије (Ужице, Ниш, Крагујевац, Суботица и Београд), која свакодневно унапређује урбану мобилност корисника јавног превоза у овим градовима.

Уз Портал отворених података, буџет Новог Пазара доступан је и на плаформи budzeti.data.gov.rs, која омогућава једноставан и лако разумљив приказ буџета на мапи уз одговарајућу визуелизацију. Објављивање буџета у формату отворених података доприноси повећању транспарентности јавних финансија на локалном нивоу. „Отворени“ буџети омогућавају увид у планирање утрошка јавног новца грађанима, привреди и медијима, с циљем да се јача поверење између локалне власти и њихових грађана. Надамо се да ће остале локалне самоуправе следити пример Новог Пазара и објавити своје буџете за 2022. годину у машински читљивом формату.

Иди на врх